UTWORY W DOMENIE PUBLICZNEJ

1

 

 

Znakiem domeny publicznej oznaczone sa zbiory, które nie są objęte ochroną przez prawo autorskie, lub utwory, do których wygasły autorskie prawa majątkowe.

Z tak oznaczonych utworów można korzystać – w celach komercyjnych i niekomercyjnych – na wszystkich polach eksploatacji. Na przykład, utwór można swobodnie:

  • kopiować,
  • zmieniać i remiksować,
  • rozpowszechniać,
  • przedstawiać i wykonywać.

Warunki wykorzystania:

  • nie musisz uzyskiwać jakiejkolwiek zgody na korzystanie z utworu,
  • musisz oznaczyć je imieniem i nazwiskiem autora jeśli jest znany
  • musisz oznaczyć właściciela: np Muzeum Warszawy,NAC itd