1. Wzmacnianie i obrona tożsamości narodowej oraz krzewienie wiedzy na temat dziedzictwa, tradycji i historii Polski;
2. Propagowanie postaw i wartości patriotycznych, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości;
3. Podejmowanie i organizowanie działań w zakresie kultury i sztuki;
4. Podejmowanie działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego;
5. Kształtowanie w Polskim społeczeństwie przywiązania dla niepodległości oraz szacunku dla państwa Polskiego i jego instytucji;
6. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
7. Działalność badawcza z zakresu historii Polski;
8. Promocja rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
9. Działalność na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
10. Inicjowanie, promowanie i wspieranie działalności z zakresu nauki, szkolnictwa, edukacji, oświaty i wychowania;
11. Wszechstronna pomoc materialna, niematerialna, w tym dzieciom, młodzieży, osobom starszym, emerytom i rencistom, osobom chorym niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w trudnej sytuacji) życiowej.

 

strona oficjalna https://sercedlakultury.org/